Statische elektriciteit

Statische elektriciteit

Waar stof wordt opgezogen, bestaat de kans dat statische elektriciteit wordt opgewekt. Dat komt doordat tijdens het opzuigen het stof tegen de wanden van bijvoorbeeld een afzuigslang wrijft. Die wrijving zorgt ervoor dat het opgezogen stof een andere elektrische lading krijgt dan het oppervlak waar het tegenaan wrijft. De prestaties van het filtersysteem worden daar niet door beïnvloed. De mate waarin statische elektriciteit wordt opgebouwd, is sterk afhankelijk van het materiaal dat wordt opgezogen. Zo zorgt het opzuigen van plastic snippers voor meer opbouw dan bijvoorbeeld houtspaanders.

Vanuit veiligheidsoogpunt kan het nodig zijn om de opbouw van statische elektriciteit te verminderen of te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer stof wordt opgezogen dat licht ontvlambaar is of wanneer stof wordt opgezogen in ruimtes met licht ontvlambare gassen in de lucht. De opbouw van statische elektriciteit kan eenvoudig worden verminderd door die onderdelen te aarden die voor opwekking kunnen zorgen. Zo kan bijvoorbeeld worden gebruikgemaakt van:

  • een metalen cycloonfilter. Een metalen filter kan worden geaard zodat eventuele statische elektriciteit kan worden afgevoerd.
  • een metalen opvangvat. Een metalen opvangvat kan net als een metalen filter eenvoudig worden geaard, waardoor eventuele statische elektriciteit kan worden afgevoerd.
  • een antistatische afzuigslang. Antistatische afzuigslangen zijn van een materiaal gemaakt dat licht geleidend is. Door de slang te aarden wordt eventuele statische elektriciteit veilig afgevoerd.

Voor elk onderdeel van een filtersysteem hebben we producten in huis om die te kunnen aarden. Van een complete antistatische kit tot aan een ESD drukknop.

Als u een filtersysteem gaat aarden, meet dan het volledige systeem door voordat het in gebruik wordt genomen om er zeker van te zijn dat alle onderdelen een geleidende verbinding hebben met elkaar en met de randaarde van uw ruimte. Meet het systeem door door middel van het meten van de elektrische weerstand. In sommige ESD-producten zit namelijk een 1 Megaohm weerstandje, waardoor het continuïteitspiepje van een multimeter mogelijk niet afgaat.

In welke mate statische elektriciteit bij uw filtersysteem wordt opgebouwd, is afhankelijk van het type cycloonfilter, opvangvat, afzuigslang, zuigmond alsook het soort materiaal dat wordt opgezogen. Wij raden aan om het zekere voor het onzekere te nemen en een filtersysteem altijd te aarden.

Heeft u vragen? De meeste antwoorden kunt u vinden op de pagina veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Aarzel niet en neem contact op via onze contactpagina