Statische elektriciteit

Statische elektriciteit kan hinderlijk zijn wanneer bijvoorbeeld bij het vastpakken van de afzuigslang een elektrisch schokje wordt afgegeven. In sommige gevallen kan het gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld wanneer die elektrostatische ontlading in het opvangvat plaatsvindt waardoor het opgevangen stof vlam vat. Verschillende producten kunnen daarom worden gebruikt om statische elektriciteit te reduceren.