Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen

  • Zorg ervoor dat aangezogen lucht ongehinderd door het filtersysteem naar de stofzuiger kan stromen.
  • Voorkom te allen tijde dat de luchtdoorvoer wordt gehinderd of beperkt. De luchtdoorvoer kan bijvoorbeeld worden gehinderd of beperkt door een (gedeeltelijke) verstopping van de afzuigslang en/of de zuigmond. Maar ook kan de luchtdoorvoer te veel worden beperkt doordat de lucht door een te kleine stofpoort en/of te kleine zuigmond wordt afgezogen terwijl de stofzuiger op volle toeren draait. Het advies is om bij kleinere stofpoorten/zuigmonden de stofzuiger op een lager toerental te laten draaien. Als dat niet mogelijk is, dan kan ook een zuigmond met een variabele luchtinlaat worden gebruikt. Daarmee kan lucht van buitenaf worden aangezogen, waardoor de onderdruk in het opvangvat wordt verminderd. Bij juist gebruik zullen de opvangvaten van al onze filtersystemen niet indeuken. 
  • Voorkom het opzuigen van zeer heet materiaal. Eerder opgevangen stof, waaronder (maar niet beperkt tot) houtspaanders, kunnen vlam vatten wanneer het in contact komt met zeer heet materiaal. Bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) werkzaamheden waarbij ijzervijlsel wordt opgezogen dat net door bewerking is vrijgekomen en daardoor zeer heet is. 
  • Vermijd het opzuigen van licht ontvlambare stoffen en dampen, waaronder (maar niet beperkt tot) brandbare gassen, olie, alcohol en oplosmiddelen. Vermijd tevens het opzuigen van materiaal waarin licht ontvlambare stoffen zijn ingetrokken en daardoor alsnog voor brandgevaar kunnen zorgen.
  • Vermijd het opzuigen van carcinogene stoffen als er geen geschikt HEPA-filter is geïnstalleerd.
  • Leeg regelmatig het opvangvat en laat na gebruik geen brandbaar materiaal achter in het opvangvat. Sommige stofsoorten drogen uit naarmate de tijd verstrijkt en kunnen daardoor eerder vlam vatten.